Det gemensamma temat för våra examensarbeten är ”den tunna linjen”. Det kan handla om gränsen mellan rätt och fel, valet mellan kärleken och självständigheten; gränsdragningar blir till centrala fenomen i ett samhälle där klyftorna tycks öka mellan den som har och inte har, mellan den som följer lagens ramverk och den som tvingas utanför. Var går skiljelinjen mellan att vara själv och att vara ensam? Vem tillåts vara barn, vem avgör när man blivit vuxen? Vad förenar över generationsgränser och i vilka rum får marginaliserade grupper friheten att vara sig själva?

En linje kan vara såväl geografisk som något i det egna medvetandet, eller både och – som hos de irländska kvinnor som korsar havet för att få göra aborten som är förbjuden i hemlandet. Den kan vara synlig eller svårare att upptäcka, som på Sri Lanka, där symboler som finns till för att läka i själva verket bidrar till splittring och avstånd. Torne älv utgör en byråkratisk gräns mellan två länder, men folket som lever på båda sidor av vattnet förenas av språk och kultur.

I en tidsålder präglad av hårda kontraster – var ska man leta för att upptäcka gråskalorna och vad händer med den som hamnar på fel sida om den tunna linjen?

 

Vissa av oss har valt att resa långt för att finna rätt berättelse, medan somliga skildrar verkligheten på hemmaplan.